Dokonalé prečistenie kanalizácie pomocou krtkovania

Dokonalé prečistenie kanalizácie pomocou krtkovania

Posted in Výrobky

Ak ste si všimli zmeny v rýchlosti odtoku umývadla, drezu, výlevky alebo ste spozorovali problémy s potrubím prípadne so stupačkami alebo s kanalizáciou kontaktujte čo najskôr službu krtkovanie senec Ab-krtkovanie.sk, ktorá je dostupná v mnohých regiónoch.

plumber-4607926_640

Jej ponuka je široká, pomôže Vám nielen v prípade havárie, kedy voda a odpad vyteká von, znečisťuje okolie, ale poradí Vám najmä prevenciu, aby k havárii nikdy nedošlo.

Ak ste sa ocitli v situácii, že riešite havarijný stav vždy uzatvorte hlavný prívod vody, vypnite zdroj elektriky a kontaktujte non stop celoročnú službu krtkovania s podrobným opisom situácie a Vašou lokalizáciou.

Garancia rýchleho príchodu a úspešného zásahu je 100%, využitím modernej techniky dokonale prečistite potrubia, odtoky a kanalizácie, zbavíte ich usadenín a nečistôt, ktoré zužovali ich priemer a ktoré zabraňovali správnemu odtoku.

Moderné spôsoby krtkovania sú využitie vysokého tlaku vody, ktorý je vytváraný čerpadlom umiestneným v servisnom automobile alebo špirálové elektromechanické čistenie so špeciálnymi násadami podľa veľkosti a priemeru potrubia.

Využitím týchto techník nedochádza k zbytočnému poškodeniu prostredia, výsledok zásahu je stabilný, odtoky a kanalizácie sú funkčné naďalej počas niekoľkých rokov, prevencia raz ročne bude postačovať na udržanie správneho technického stavu.

plumber-4168973_640

Súčasťou ponuky sú aj preventívne zásahy ako napríklad monitoring potrubia pomocou kamery, ktorý odhalí najmä skryté a ťažko viditeľné závady tak, že Vám poskytne snímok potrubia aj vrátane skrytých poškodení.

Ak márne hľadáte dokumentáciu ku kanalizácii obráťte sa takisto na ponúkaný servis, ktorý Vám presne určí a lokalizuje Vašu kanalizáciu pomocou služby trasovanie potrubia.

Korektnosť, kvalita a profesionalita sú základom obojstranne výhodnej spolupráce a vždy budú pre Vás k dispozícii, môžete sa spoľahnúť.

Loading